inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Tilsynsmelding 2018

Dette er årlig publikasjon hvor Helsetilsynet trekker fram ulike sider ved sosiale tjenester i NAV, barnevern-, helse- og omsorgtjenester som fortjener offentlig oppmerksomhet og debatt.

Linken til nettversjon