inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Markering av FNs dag mot rasisme – minnestund for New Zealand – Torsdag 21. mars kl. 17.00

Tid:   Torsdag 21. mars kl. 17.00 (FNs internasjonale dag mot rasisme)

Sted: Grønland torg, Oslo

Program: Se lenger ned – Vi samles fordi vi ser at fordommer, hat og
oppkonstruerte fiendebilder igjen er på frammarsj i ulike deler av Europa og
verden, og for å si at vi aldri vil godta et Norge, et Europa og et
verdenssamfunn der hatet får råde, der barn drepes og medmenneskeligheten
angripes.
– Vi samles for å minnes de 50 menneskene,
blant dem små barn og besteforeldre, som mistet livet i terrorangrepet i New
Zealand, og for alle de som har mistet livet på grunn av høyreradikalt hat.
– Vi samles for å kreve en aktiv,
antirasistisk politikk som fremmer likeverd og likebehandling for alle som bor
i dette landet.
– Vi samles i protest mot maktpersoners
forsøk på knebling av antirasistisk kunst og kritikk.
– Vi samles for å kreve en human og
solidarisk asylpolitikk, som ikke ser mennesker på flukt som en byrde, men som
en mulighet til medmenneskelighet og som en ressurs for samfunnet.

21. mars er FNs internasjonale dag mot
rasisme. Dagen er valgt til minne om Sharpeville-massakren i Sør-Afrika i 1960,
da 69 anti-apartheidprotestanter ble drept av politiet.

Vi inviterer alle til å være med å vise motstand mot rasisme, og i stedet for å se på mennesker på flukt som en byrde, heller se en mulighet til medmenneskelighet og flyktninger som en ressurs for samfunnet

Vennligst også si ifra dersom din organisasjon ønsker å tilslutte seg markeringen, eller på annen måte ønsker å bidra! Vel møtt!

Med vennlig hilsen Rødt Oslo Solidaritet

PROGRAM:

Det blir ett minutts stillhet for de drepte på New Zealand, med ord fra:
– Yasmin von Angell, dialogansvarlig i Muslimsk Dialognettverk Norge (MDN)
– Anne-May Grasaas, domprost, Oslo domkirke

– Ervin Kohn, forstander, Det mosaiske trossamfunn i Oslo og 2. nestleder, Antirasistisk Senter

Appeller:
– Sofia Rana, Rødt
– Omar S. Gamal, Sosialistisk Venstreparti (SV)
– Faisa Warsame
– Lasse Kristiansen, Fagforbundet Oslo
– Hasti Hamidi, Salam

Kulturelle innslag:
– Sofie Frost
– Slampoesi fra Fatma

Arrangører og tilsluttede så langt (oppdateres fortløpende på Facebook-eventet):

Gamle Oslo SV, Rødt Solidaritetslag, Sosialistisk
Ungdom (SU), Antirasistisk Senter, Muslimsk Dialognettverk Norge (MDN), Oslo
Arbeiderparti, Feministisk Initiativ Oslo, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom,
Den Sudanske Foreningen i Norge, AUF Oslo, Rød Ungdom, Gamle Oslo
Arbeiderparti, Rødt Oslo, Samisk hus, Oslo MDG, Refugees Welcome Norway, Norsk
Folkehjelp, Leieboerforeningen, Salam, JURK.