inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Frokostseminar: Barnets møte med UDI – Asylintervjuet.

INLO representant har deltatt i frokostseminar: «Barnets møte med UDI – Asylintervjuet» den 9. april 2019.

Barn som søker om asyl er i en spesielt sårbar situasjon. UDIs ansatte må ha kompetanse for å møte dem på en måte som legger til rette for at de kan fortelle hva de har opplevd. Hvordan jobber vi for å få til gode samtaler i en stresset situasjon? Og hva må vi kunne for å legge til rette for at disse barna skal fortelle om vanskelige opplevelser?

De siste årene har UDI satt i gang mange tiltak i samarbeid med Politiets utlendingsenhet og Utlendingsnemnda for å styrke kompetansen vår, og gjøre barnets møter med utlendingsforvaltningen bedre. I dette arbeidet har vi samarbeidet tett med stiftelsen R-BUP (Regionsenter for barn og unges psykiske helse) med et opplæringsopplegg i samtale med barn.

UDI inviterer til frokostseminar med barnefaglig intervjukoordinator, Hanne Kirkebø, og psykologspesialist Hanne Rosten fra RVTS øst (Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging). De forteller om hvordan det går fram når saksbehandlere snakker med barn, og hvordan de på best mulig måte skaper trygge rammer i en utrygg situasjon.

Linken til en film