inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

INLO årsmøte 2019

Den 26. mai 2019 holdte Innvandrernes Landsorganisasjon(INLO) sitt årsmøte. Årsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet.I forkant av årsmøtet ble det gjennomført et stort arbeid med å forberede saker som skulle tas opp til behandling på årsmøtet og valg som skal gjennomføres. I henhold til vedtektene ble det sendt innkalling, saksliste og dokumenter ut en måned før årsmøtet. Innkallingen hadde inneholdt opplysninger om saker som skulle behandles, årsberetning og regnskap for foregående år, budsjett for inneværende år, forslag til kontingent, valgkomiteens innstilling og innkomne saker.INLO styre ønsket alle delegater og gjester hjertelig velkommen til årsmøte 2019.

INLO har gjennomført valg av leder og fått en ny leder, Nooshin Zaery fra Bergen. Hun er en veldig engasjert person som har lovet i sin tale til årsmøtedelegater å gjøre INLO til en sterk og effektiv innvandrerorganisasjon.