inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Frokostseminar «Kampen om hodene» arrangert av UDI den 20.september 2019

INLO representant har deltatt i frokostmøte arrangert av UDI den 20. september 2019. Temaer for det møte var: «Kampen om hodene» samt «Kan arbeidsinnvandringen dekke behovet for kompetanse i arbeidslivet?» Det ble holdt panelsamtale hvor følgende spørsmål ble drøftet: Hvordan vil behovet for faglært arbeidskraft til Norge være i tiden som kommer? Når vi opp i konkurransen med andre land? Og hva kan vi gjøre for å tilrettelegge for at de med den beste kompetanse skal velge å komme til Norge? Representanter fra ulike organisasjoner ble invitert til panelsamtale der disse spørsmålene ble diskutert.

Deltakere fikk møte følgende personer:

• Kjetil Thorvik Brun, Abelia (NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter)

• Kathrine Vangen, NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)

• Finn Kristian Aamodt, Innovasjon Norge

• Synne Kjeka Namtvedt, UDI

Deltakere ble informert om arbeidsinnvandrings situasjon i Norge. Arbeidsinnvandrere tilfører det norske samfunnet viktig kompetanse og bidrar til å dekke arbeidskrafts mangler i flere sektorer. Norge har gjennom mange år vært en del av et felles nordisk arbeidsmarked. Med EØS-avtalen og EFTA-konvensjonen er Norge med i et felles europeisk arbeidsmarked.

Utlendingsloven inneholder egne regler om arbeidsinnvandring. Regelverket om arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS/EFTA gir gode muligheter for norske arbeidsgivere til å rekruttere den utenlandske arbeidskraften som er nødvendig for virksomheten på en enkel måte. Det er også innført en ordning med tidlig arbeids start, som innebærer at arbeidstakeren kan begynne å arbeide før tillatelse foreligger.

Hvis man ønsker å komme til Norge for å arbeide, trenger man en oppholdstillatelse. Som regel må man skaffe deg en jobb først. Hvilken oppholdstillatelse man skal søke om, er avhengig av hvilken kompetanse en har og hvilken jobb en skal gjøre i Norge. Det er mangel på konkret arbeidskraft i Norge, nemlig: ingeniører, leger, sykepleiere, IT – folk. Det ligger veilednings informasjon på UDI hjemmeside om hvordan man skal søke jobb i Norge, linken.

UDI har sin egen side på Facebook: Arbeidsinnvandring / Work immigration – UDI, Linken til Facebook.

Etter panelsamtale ble det stilt flere spørsmål fra salen og lagt frem forslag om lovendring for å gjøre både søknadsprosessen og integrering av arbeidsinnvandrere lettere.