inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Den nasjonale integreringskonferansen 2019

På konferansen i år har små og store røster sagt mye om hvordan det er for minoritetsforeldre å oppdra barn i Norge. Det ble blant annet orientert om hvilke erfaringer har foreldre har fra åpen barnehage, og om ulike familiekulturer og sosial kontroll. Det var parallelle sesjoner der Kunnskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er ansvarlige for hvert sitt tema. Under konferansen ble det klart hvem som ble gull-, sølv- og bronsevinner av den nasjonale Mangfolds prisen 2019. Den nasjonale integreringskonferansen er en viktig del av arbeidet til regjeringa på integreringsfeltet, og blitt i år arrangert for sjette gang. INLO leder og representanter fra Buskerud Innvandrerråd(INLO medlem) har deltatt i den nasjonale konferansen.