inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Innspillmøte Bufdir: Nettressurs med statistikk og kunnskap om etniske og religiøse minoriteter og studie om mangfold i arbeidslivet

INLO leder, Nooshin Zaery, har deltatt i innspillsmøtet arrangert av Bufdir den 3. september 2019 med følgende program:

Sted: Bufdir, Fredrik Selmers vei 3 Tid: 11.00-15.00 Innspillmøte 11.00: Velkommen og introduksjonsrunde (lunsjservering)

11.15: Presentasjon av arbeidet med tall, statistikk og kunnskap om etniske og religiøse minoriteter v/Bufdir

11.30: Innspill til arbeidet med tall, statistikk og kunnskap om etniske og religiøse minoriteter

12.30: Oppsummering i plenum

12.50: Pause

13.00: Studie om holdninger til mangfold i arbeidslivet v/ISF

15.00: Takk for nå Spørsmål: > Hva slags statistikk, tall og kunnskap har dere behov for at skal være på den nye nettressursen? > I hvilke sammenhenger vil det være nyttig for dere å bruke nettressursen? > Hva er viktig å tenke på i formidlingen av statistikk, tall og kunnskap om etniske og religiøse minoriteter? > Hvordan vil dere involveres i arbeidet fremover? > Har dere innspill til rapporter fra sivilsamfunn eller annen kunnskap vi bør vise til på de nye nettsidene (dette er særlig relevant der vi har lite forskning)?