inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Foreldrehverdag-trygge råd til deg med barn

Her er det nettsiden www.foreldrehverdag.no som drives av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. I forbindelse med koronaviruset er det spesielt viktig å spre nyttige råd og tips til alle foreldre i Norge.

Målet med foreldrehverdag.no er å bidra til å trygge foreldre i det å forstå og kommunisere bedre med barna sine. Artiklene på nettsiden er skrevet av erfarne familieterapeuter, og handler om alt fra grensesetting og søskensjalusi til hvordan man kan snakke om vanskelige temaer på en god måte. Foreldrehverdag.no er statens kanal for å nå ut til foreldre med råd veiledning om barn og foreldrerollen.

Nå som skoler og barnehager har vært stengt en god stund, og hele familien tilbringer mer tid hjemme enn normalt, ble det laget et par artikler som dreier seg konkret om korona. Disse er også oversatt til engelsk. 

I og med at normale møteplasser og arenaer for dialog er stengt, forsøker vi å spre denne informasjonen på sosiale medier og relevante nettsteder i stedet.

1. Denne filmen, som forklarer litt mer om nettsiden og hva den kan brukes til 

2. Lenke til denne artikkelen (på engelsk) eller denne samlesiden (på norsk)