inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Coronavirus påvirker alle – Nå gjelder det å holde på optimismen

Koronavirussykdommen (covid-19) er en smittsom sykdom forårsaket av det nylig identifiserte koronaviruset. De fleste som rammes av covid-19, opplever milde til moderate symptomer og blir friske uten behov for spesialbehandling.

Hvordan sykdommen spres: viruset som forårsaker covid-19, spres hovedsakelig gjennom dråpene som dannes når en smittet person hoster, nyser eller puster ut. Dråpene er for tunge til å bli værende i luften og faller raskt ned på gulvet eller andre flater.Du kan bli smittet hvis du befinner deg i nærheten av noen som er smittet av covid-19, og puster inn viruset – eller hvis du berører en flate der viruset finnes, og deretter tar deg i øyne, nese eller munn.

Hvilke anbefalinger gjelder for meg?

Alle skal holde større avstand til hverandre enn vanlig. Dette er for å unngå smitte. De som kan være smittet av koronavirus, men som ikke er syke, skal i karantene. De som har fått påvist koronavirus skal i isolasjon.

Vi må være ekstra nøye med å følge smittevernanbefalingene som blant annet er beskrevet i denne artikkelen. Vask hender, hold avstand og vær hjemme hvis du er syk.

Anbefalinger for befolkningen generelt

Alle skal holde mer avstand enn vanlig. Når vi er sammen i private lag, bør vi ikke være mer enn 20 personer samlet, og vi bør holde en fysisk avstand på minst en meter mellom oss. Dette gjelder ikke for personer som lever sammen til vanlig.

Det er viktig å fortsette å vaske hendene hyppig og grundig. Det vil blant annet si å vaske hendene før du går ut, med en gang du kommer hjem og før du spiser. Prøv også å unngå å ta deg i ansiktet.

Dere som er friske og som bor sammen kan omgås som vanlig. Dette gjelder også barn i skilte familier, men du bør unngå håndhilsning, kyssing og klemming med andre utover dette.

Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon skal du holde deg hjemme ett døgn etter at du har blitt frisk. De du bor sammen med kan fortsatt gå ut, men må følge med på egne symptomer. Dette gjelder også for helsepersonell.

​Hvorfor skal alle med symptomer på luftveisinfeksjon holde seg hjemme ett døgn etter at symptomene er borte?

Det vil være en stor gruppe som har symptomer på luftveisinfeksjoner. Norge tester mange for covid-19. Kun omlag fem prosent av alle de testede har fått påvist koronavirus. Det er med andre ord svært mange med luftveisinfeksjoner hvor symptomene skyldes noe annet enn covid-19.

Etter hvert som man har fått mer kunnskap om covid-19, viser det seg at det meste av smitteoverføringen skjer når man holder på å bli syk og helt i starten av sykdomsforløpet. Det er gode holdepunkter for at smittsomheten er relativ høy en til to dager før man får symptomer. Funnene tyder også at man raskt blir mindre smittsomme når symptomene er borte. Derfor er det et generelt råd at hele denne store gruppa skal holde seg hjemme til ett døgn etter at symptomene er borte.