inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Vi må ta vare på våre muslimske søstre

Nooshin Zaery Muslimsk kvinne

Kvinner og stigma: – At skilte kvinner er mindre verdt enn skilte menn er et stigma og en holdning som ikke finnes i det klassiske islam. Hvorfor er det da slik i samfunnet vårt i 2020? skriver Nooshin Zaery.

Nå har det nylig vært 8. mars, og igjen har det blitt satt fokus på kvinners rettigheter og den kampen som enda gjenstår for likestilling mellom kjønnene. For meg er denne dagen ikke en dag jeg er ute etter gratulasjoner, men en dag der jeg ønsker å se starten på forandringer og handlinger når det kommer til kampen om kvinners rettigheter. For meg blir denne kampen særlig tydelig når det gjelder kvinner her i Norge med innvandrerbakgrunn.

Som innvandrerkvinner har vi ekstra utfordringer, både i samfunnet og kulturelt sett. En muslimsk kvinne er i en konstant kamp for å bli akseptert med tanke på sin tro. I tillegg kommer kampen som oppstår når religion og kultur krasjer. 

Fra et religionsperspektiv har kvinner hatt rettigheter fra 1400 år tilbake, men kulturelt sett har vi ikke kommet så langt ennå, dessverre. Jeg ønsker her å synliggjøre litt av utfordringene med kultur versus religion sett fra en kvinnes ståsted, – fra man er liten jente til en gift kvinne.  Ser man på oppdragelse av jenter i et kulturelt perspektiv, er rammene alltid strengere og friheten mye mer begrenset enn for guttene. I noen kulturer er det foreldrene som bestemmer jentenes fremtid og ektefeller; valg jentene må leve med resten av livet.

En evig kamp vi kvinner går gjennom er kampen som oppstår i en skilsmisse. Som en muslimsk kvinne er det ikke alltid like lett å få skilsmisse. Mye skyldes en kulturell oppdragelse

der menn lærer at kvinner er deres eiendom. Selv om en kvinne ønsker å skille seg, kan mannen nekte dette. Det er viktig å påpeke at hvis paret er registrert som gift under norsk lov, er en skilsmisse formelt sett uproblematisk. Men hvis paret bare er gift under islamsk lov, og kun registrert som samboere under norsk lov, kan dette bli et stort problem for kvinnen som ønsker å gå fra mannen sin. 

Det som bekymrer meg mest er kvinnene som lever i voldelige ekteskap, og der mannen nekter å gå med på skilsmisse. Dette er en viktig problemstilling i Norge i 2020, og det er mange liv som er i fare. Når det kommer til islam, er loven slik at hvis en kvinne vil skille seg, skal en skilsmisse kunne innvilges uten problem. I islam har kvinner rett til å skrive inn i sin ekteskapskontrakt at hun kan gi en skilsmisse, men dette er noe som ofte ikke blir

informert om av religiøse ledere under vielsen – på grunn av mangel på kunnskap. Nettopp på grunn av mangel på kunnskap og kulturell uvitenhet, er realiteten ofte slik at det er en kamp å bli skilt.

Hvis man er en av de «heldige» som får innvilget skilsmisse, fortsetter bare kampen, men da som en skilt kvinne. En ekte islamsk skilsmisse skal være uten aggresjon og bitterhet, og skal være enkel for begge parter. En gylden regel er at hvis en mann skal beholde sin kone, må han beholde henne på en god måte. Hvis han skal skille seg, må også dette gjøres på en god måte.

En annen forutsetning for en skilsmisse i islam er at de skal ønske hverandre sitt beste. Det står i Koranen at hvis en mann skiller seg fra sin kone, skal han gi henne en avskjedsgave som skal fungere som et symbol på at det ikke er noe bitterhet mellom partene. Men dette er en praksis som dessverre svært sjelden blir praktisert, og det er da ofte kvinnen som blir et offer.

 Slik det er i dag, opplever skilte par at de blir stigmatisert i kulturen de lever i. Dette rammer spesielt skilte kvinner, og i mindre grad skilte menn. Ofte oppleves det som et stigma; skilte kvinner blir oppfattet som dårlige koner og blir sett ned på. Kulturelt sett kommer denne forskjellen mellom menn og kvinner tydelig frem ved at en skilt mann har mye lettere for å gifte seg igjen enn hva en skilt kvinne har.  For en skilt kvinne med barn kan det bli en lang og tung kamp å finne seg en ny livspartner.

At skilte kvinner er mindre verdt enn skilte menn er et stigma og en holdning som ikke finnes i det klassiske islam. Hvis vi går langt, langt tilbake i tid var det til og med slik at skilte kvinner var de mest attraktive å gifte seg med. Dette er faktisk en holdning som praktiseres i mange somaliske miljøer i vår tid, og dette mener jeg at vi fra andre kulturer har noe å lære av.

Jeg er svært bekymret for mine muslimske medsøstre og for deres liv, og jeg har et sterkt ønske om at våre religiøse ledere skal ta denne problemstillingen på alvor. Ifølge islam skal en kvinnes ønske om skilsmisse være en enkel prosess, så hvorfor kan ikke dette overføres og gjenspeiles i vårt samfunn i 2020? Hvor mange kvinneliv skal gå tapt og ødelegges før vi får en endring på dette?

Jeg mener det er på tide med kursing og opplæring om ekteskap og skilsmisser i moskeene. Helt til slutt ber jeg om at de norske lovene blir brukt i mye større grad for å beskytte disse utsatte kvinnene. Kvinner er samfunnets ryggmarg. Å ta godt vare på disse er til gode for hele vårt samfunn.