inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Innspillsmøte med Koronakommisjonen torsdag 25. juni

Inlo var invitert til innspillsmøte med Koronakommisjonen torsdag 25. juni.

INLO leder deltok på innspillsmøte digital den 25 juni. 

Inspill fra INLO var:  «Det er viktig å dele informasjon om koronavirus på flere språk. For eksempel: på skoler, legekontor,  helsestasjon,  eldresenter og til alle de frivillige organisasjoner,  slik at det kan være enkelt tilgjengelig for alle. Det er ikke alle som kan lese, så det viktig at vi når dem og. Visuell informasjon om koronavirus er enkel å forstå . Vi vil gjerne samarbeid med Koronakommisjonen og bidra med å få en tryggere å redde flere liv sammen mot Covid 19». 

INLO leder Nooshin Zaery