inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Vi har alle et ansvar for å skape endring

DEBATT

– Vi må endre våre holdninger. Da må vi starte med oss selv. Vi er alle her på jorden for å leve sammen, så hvorfor skal vi gjøre det så vanskelig å akseptere hverandre? skriver Nooshin Zaery. Foto: Eirik Hagesæter

Bergensavisen

 Av Nooshin Zaery, samfunnsdebattant og leder for INLO – Innvandrerenes landsorganisasjon

Publisert:09. juli 2020, kl. 18:37

Rasisme kan komme fra alle etnisiteter. Også fra mennesker med innvandrerbakgrunn. Det er nemlig ikke slik at nordmenn har monopol på sine «svenskevitser».

MENINGERI de siste ukene har vi vært vitne til grusomheter i USA. Vi har sett de forferdelige resultatene av en eskalering av politivold mot svarte, og som toppet seg med drapet på George Floyd. Vi lever i 2020, og fremdeles opplever vi rasisme. Siden USA er et mye større land enn Norge, er det lettere å se den synlige diskrimineringen og rasismen der. Men slike holdninger finnes i Norge også. Denne rasismen og diskrimineringen er mange ganger skjult, men kan i enkelte tilfeller også svært synlig. Den kan oppleves på skoler, på arbeidsplasser og på gaten. Rasisme har ingen grenser, og kan oppleves hvor som helst og når som helst.

Når det kommer til oss innvandrere, så er vi ingen unntak i det å ha rasistiske holdninger. Dette kan komme til syne ved holdninger som at noen sin etnisitet er bedre enn andres. Et eksempel på dette er holdninger når det gjelder valg av kjærester eller ektefeller for våre barn. Det er dessverre ikke uvanlig at foreldre med innvandrerbakgrunn har sterke meninger om at sine barn skal bli sammen med noen av samme etnisitet. Da er det vi som innvandrere som har fordommer mot andre. Et annet eksempel er rasistiske vitser. Nordmenn har nemlig ikke monopol på sine «svenskevitser».

Følg BA Meninger på Facebook.

Selv om mange med innvandrerbakgrunn i Norge opplever rasisme, betyr altså ikke dette at vi selv er uskyldige. Derfor er det viktig for oss å reflektere over nettopp dette. Noen er helt bevisste på at de er rasister, mens andre kan være mer ubevisste på det. De som er bevisste på at de er rasister, rettferdiggjør tankegangen for seg selv, men dette er kun en liten andel av befolkningen. De dette gjelder føler at de er bedre enn andre kun basert på etnisitet, og dette er de som er ekstreme i sine holdninger. Majoriteten har mer implisitte rasistiske holdninger, og dette kan sees mer som en underliggende rasisme. Disse personene sier nei til rasisme og de avfeier dette som en idé, men man kan likevel si at en viss grad av rasisme ligger der som en underbevisst tankegang.

Et utslag av rasistiske holdninger er at man opererer med enkle stereotypier, og disse kan være både farlige og ufarlige. Mer ufarlige stereotypier kommer til uttrykk gjennom for eksempel vitser, mens de farlige stereotypiene kan gi utslag i aggresjon eller hat. Det er der de hatefulle stereotypiene florerer at det finnes grobunn for rasisme og for rasistiske handlinger. Det er svært farlig når offentlige og statlige institusjoner, som politiet og politikere, handler på bakgrunn av stereotypier, slik vi nå nylig har sett foregå i USA. Dette vil gå på bekostning av rollen institusjonene har til å trygge og beskytte folket.

Les også: Tyskarvitsar og lettkrenka studentar

Man må huske at rasisme kommer fra rotløshet og svakhet, og da er jo spørsmålet hvorfor noen velger å være rasistisk. Personlig tror jeg grunnen til at noen blir rasistiske er fordi man mangler vesentlige ting som vennlighet, empati, kjærlighet, tålmodighet og ikke minst åpenhet. Har man disse kvalitetene inni seg, har jeg vanskelig for å tro at noen blir rasister selv om alle rundt deg er det.

I Bollywood, den største filmindustrien i Asia, blir den hvite huden hyllet og fremstilt som bedre enn den mørke. Kjente filmstjerner blir brukt til å reklamere for hudkremer som skal lysne hudfargen deres, og dette er en kjempestor pengeindustri i Asia. I land som India, Bangladesh, Pakistan og Sri Lanka blir lys hud sett på som et statussymbol. De store stjernene reklamerer for kremer som «Fair & lovely» og «Fair & handsome».

Gud har skapt oss alle slik at vi er en del av en vakker og fargerik bukett, og vi liker jo alle best å se på farge-tv, og ikke svart-hvitt tv. Jeg personlig har forresten problemer med å bruke begrepene svarte og hvite. Det finnes så utrolig mange ulike nyanser mellom. Ingen er jo helt svart eller helt hvit.

Les også: Er det rasisme å le av «Hotell i særklasse»?

Det skulle vært interessant å få folk med rasistiske holdninger til å gå inn i seg selv og se hvilke fordeler det gir en å ha slike tanker. Vi er jo alle her på jorden for å leve sammen, så hvorfor skal vi gjøre det så vanskelig å akseptere hverandre og leve fredelig sammen?

Nå er vi i 2020 og vi må endre våre holdninger, og vi må alle starte med oss selv. Å endre holdninger må begynne i hjemmene, og videre til samfunnet der jeg mener politikerne har et stort ansvar. Jeg vil også få trekke frem at religiøse ledere og sentrale personer i trossamfunn har viktige roller her.

I begynnelsen av juni arrangerte vi en Black lives matter-markering, hvor vårt budskap var «Ingen rasisme i våre gater.» Jeg vil gjerne få føye til noen ekstra ord i det budskapet, slik at slagordet fra nå av blir «Ingen rasisme i våre gater, hjerter eller i våre hjem».