inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

INLO årsmøte 2020: Tenke ny!

InnvandrernesLandsornanisasjon(INLO) holdte sitt årsmøte 5. september 2020. Organisasjonen befinner seg i en omorganiserings periode, og INLO medlemmer gjør sitt beste for at INLO fornyer seg og lever videre bedre enn før. Årsmøtedeltakere har diskutert saken saklig og grundig. Det er kommet flere forslag om hvordan INLO skal fortsette videre, bli til en mer effektiv, nytenkende og samkjørt organisasjon. INLO fremtidige visjon er: «Tenke ny! En frivillig organisasjon er en levende organisme som lever, vokser opp, fornyer seg og lever videre til en blomstret fremtid».