inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Den nasjonale integreringskonferansen 2020

«Frivillig arbeid har en sentral plass i det norske samfunnet, og frivilligheten skaper engasjement, medmenneskelighet, samhold og vennskap. I tillegg er frivilligheten også en viktig faktor når det gjelder å fremme god folkehelse og god mental helse. Det er derfor viktig at kommunene, næringslivet og regjeringen har et godt samarbeid med den frivillige sektoren. Et slikt samarbeid kan bidra med å ta vare på det sterke engasjementet mange mennesker i lokalsamfunn og frivillige organisasjoner har for bl.a. flyktninger og innvandrere.

For hvis frivilligheten skal fortsette å blomstre er det viktig at vi frivillige blir sett, og at vi føler at det gode arbeidet vi gjør blir verdsatt. Mer økonomisk støtte til frivillige organisasjoner er også en helt sentral faktor for at frivilligheten skal kunne fungere.

Frivilligheten har ikke bare en positiv effekt på samfunnet som helhet, men også på individer. Undersøkelser viser nemlig at mennesker som arbeider frivillig er lykkeligere enn andre.

Men det aller beste med å være frivillig er det å vite at DU som enkeltmenneske utgjør en forskjell i samfunnet. Du gjør noens liv bedre!»

Nooshin Zaery

INLO leder