inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Arkiv

18. august 2017
Ingen kommentarer

FFO Telemark og NRF Telemark har gleden av å invitere medlemmer og andre interesserte til kveldsseminar med tema: «Samspillet mellom Kropp og Sjel» Tidspunkt: 23. februar 2017 fra kl 1800 – kl 2000. Sted: Konferansesalen «Vrangfoss», sykehuset Telemark HF, Skien.

18. august 2017
Ingen kommentarer

Politisk debatt på Litteraturhuset i Bergen: Som en oppkjøring til høsten stortingsvalg inviterer vi til politisk debatt på Litteraturhuset i Bergen på mandag 28. august 2017 kl. 18.00 – 20.00. Dette blir en ordinær politisk debatt der vi håper på et aktivt publikum, engasjerte politikere og masse god diskusjon om temaer som opptar oss Bergensere av alle

18. august 2017
Ingen kommentarer

INLO og Telemark innvandrerråd inviterer til stor politisk debatt hvor dere har anledning til å stille spørsmål direkte til topp-politikere i Telemark. Det er viktig å gi din/deres mening direkte til de som tar avgjørelser. Debattleder er redaktør i Varden Tom Erik Thorsen. TIRSDAG 22.AUGUST Kl. 18.00 LIE BYDELHUS, CAPPELENSGATE 8, SKIEN Fra kl. 17.30

18. august 2017
Ingen kommentarer

Buskerud Innvandrerråd: stiftet i 1998 Buskerud Innvandrerråd, Folkets Hus, Øvre Torggata 9, 3017 Drammen, Postboks 2165, Strømsø. 3003 Drammen. Kontakt 90655247 e-mail: Bijan Gharakhani http://www.buskerud.innvandrerrad.no 1 INFORMASJONSMØTE OM STORTINGSVALG 2017 Til høsten er det stortingsvalg. Retten til å stemme i et fritt og demokratisk land er både en rett og et privilegium. Viktige avgjørelser

7. mars 2017
Ingen kommentarer

I forbindelse med regjeringens forslag om tilbakekallelse av flyktningsstaus inviterte Det Felles Innvandrerråd i Hordaland (DFIRH) til et åpent møte i Rådhuskantinen i Bergen onsdag 22. februar 2017. For mer informasjon om regjeringens forslag: https://www.nrk.no/norge/somaliere-kan-miste-flyktningstatus-1.13191328 Spørsmål kan rettes til: Inger Paulsen, daglig leder Det Felles Innvandrerråd i Hordaland (DFIRH) TLF: 55311895 / 46931810 Hjemmeside: www.dfirh.no

17. februar 2017
Ingen kommentarer

«Norske myndigheter mener 1600 somaliere som har fått opphold her i landet, kan være aktuelle for å få tilbakekalt sin flyktningstatus. Til nå har 120 somaliere fått varsel om dette. Det er første gang Norge planlegger å trekke tilbake innvilget opphold i et slikt omfang.» NRK, 22.10 2016. I forbindelse med regjeringens forslag om tilbakekallelse

23. januar 2017
Ingen kommentarer

Assistert retur er en ordning der de som får avslag på søknaden sin om beskyttelse (asyl), eller trekker søknaden sin. Gjennom ordningen for assistert retur får man hjelp og økonomisk støtte til å reise hjem og etablere seg på nytt i hjemlandet. Assistert retur er et alternativ til å bli sittende i Norge uten lovlig

16. januar 2017
Ingen kommentarer

Generelt om tilbakekall av statsborgerskap Et statsborgerskap kan tilbakekalles dersom statsborgerskapet, og tidligere tillatelser som dannet grunnlag for statsborgerskapet, ble innvilget på grunnlag av uriktige opplysninger. Dette følger både av lov om statsborgerskap (§ 26) og av alminnelige forvaltningsrettslige regler. Slike saker handler om at det bevisst er gitt uriktige opplysninger i forbindelse med førstegangs

13. april 2011
Ingen kommentarer

Gratis Internasjonal Familiefestival Søndag den 10. april, kl. 12.00-17.00 Kultursenteret ISAK Trondheim Barnas verdensdager er en gratis internasjonal familiefestival-en fargerik møteplass med kulturuttrykk fra ulike steder i verden-med verksteder, forestillinger, konserter, mat og utstillinger for barn i alle aldre. Barnas verdensdager har blitt arrangert i over 10 år i Oslo i forbindelse med Oslo World

7. desember 2010
Ingen kommentarer

INLO har fått invitasjon fra IMDi for å delta i European Integration Forum i Brussel, 6.-7. desember. Vår representant Michael Rana Malaker deltar i det forumet.   Norge har fått anledning til å delta med to organisasjoner på European Integration Forum 6. og 7. desember i Brussel. European Integration Forum ble etablert i 2009 av