inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Arkiv

25. oktober 2010
Ingen kommentarer

«No Theatre» leter etter U-Norske Nordmenn som vil være med og lage en interaktiv teaterforestilling. Ingen teater bakgrunn er nødvendig! Prosjektet vil handle om immigrasjon i Norge. Det hadde vært spennende om du ble med og delte dine erfaringer. Vi møtes hver Tirsdag fra kl. 19,30 – 22,00 på Trafo Oslo Teatersenter, Hovinveien 1, Tøyen

5. september 2010
Ingen kommentarer

Bijan Gharakhani, leder av Buskerud Innvandrerråd, ble invitert av IMDi til å holde en foredrag om Buskerud Innvandrerråd og dialog og møte plasser i Buskerud på nasjonal konferanse i Bergen 18. og 19. november 2010 med tittelen «Tilrettelegging for integrering.» IMDi skal arrangere en nasjonal konferanse i Bergen 18. og 19. november 2010 med tittelenTilrettelegging

15. juni 2010
Ingen kommentarer

Oppsummeringsseminar i Os: ”Retten til å velge”- bevisstgjøring av tiltak rettet mot tvangsekteskap Erfaringer fra flere fylker i Norge ble oppsummert da Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO), i samarbeid med Det Felles Innvandrerråd i Hordaland (DFIRH), samlet representanter fra innvandrerorganisasjoner til et møte helg 5.- 6. mars 2010 på Solstrand hotell i Os kommune. I 2009 gikk

30. april 2010
Ingen kommentarer

INLO er med i Inkluderingsutalget I løpet av det neste året skal Inkluderingsutvalget skape en bred, politisk debatt og gi råd til inkluderingsministeren. – Jeg vil ha en bred debatt rundt inkluderingspolitikken. Diskusjonene skal føres i hele landet og jeg vil at ulike stemmer og synspunkter skal komme fram. Jeg vil vite hva som opptar