inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Høringer

25. oktober 2017
Ingen kommentarer

Høringssvar fra Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO) på forslaget til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften Innvandrernes Landsorganisasjon (org.nr. 976223659) er en landsdekkende og organisatorisk sammenslutning av frivillige innvandrerorganisasjoner i Norge som arbeider for likestilling mellom innvandrere og nordmenn, samt mellom innvandrergrupper, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, seksuell legning eller politisk overbevisning INLO har gjennom sitt arbeid i

25. april 2016
Ingen kommentarer

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sveinung Rotevatn, Iselin Nybø, Karin Andersen og Ingunn Gjerstad om å åpne for mulighet til å erverve dobbelt statsborgerskap (Dokument 8:10 S (2015-2016). INLOs synspunkter: -Integreringsprosess Det er antakeligvis mange av oss som ønsker å bli norske statsborgere, hvis vi ikke blir tvunget til å si opp vårt opprinnelig statsborgerskap. Mange av