inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Høringer

25. mars 2011
Ingen kommentarer

Høring – tydeligere ansvar for å skaffe vurderingsgrunnlag i fag Utdanningsdirektoratet ønsker å gjøre regelverket som gjelder ansvar for vurderingsgrunnlaget tydeligere. Elevene, lærlingene og lærekandidatene, sammen med lærerne og instruktørene, har et gjensidig ansvar for at det finnes et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere deres kompetanse i fagene. Derfor sender vi et forslag om en

20. februar 2011
Ingen kommentarer

Utdanningsdirektoratet sender ut forslag til endring i bestemmelsene om politiattest i forskrift til opplæringsloven og til privatskoleloven. Høringsfristen er mandag 16. mai 2011. Lenken