inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Høringer

11. februar 2011
Ingen kommentarer

Utdanningsdirektoratet sender med dette to forslag på høring, om reipslagerfaget og felemakerfaget som nye lærefag. Frist for innsending av høringsuttalelser for begge høringene er 30. april 2011. Høring om reipslagerfaget: http://www.udir.no/Artikler/_Hoeringer/Horing-om-reipslagerfaget-som-nytt-larefag/ Høring om felemakerfaget: http://www.udir.no/Artikler/_Hoeringer/Felemakerfaget-som-nytt-larefag/

26. november 2010
Ingen kommentarer

Invitasjon til høring om endring av prioriteringsforskriften – Helsehjelp til personer som oppholder seg ulovlig i landet. Høringsbrev og høringsnotat om endring av prioriteringsforskriften – Helsehjelp til personer som oppholder seg ulovlig i landet, finner du på http://www.regjeringen.no/hod under Dokumenter – høringer. Høringsfrist er 25. februar 2011 Adressatene bes videresende til underliggende etater, avdelinger el

26. oktober 2010
Ingen kommentarer

Et viktig skritt videre for samhandlingsreformen Regjeringen vil ta i bruk lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus, et bedre finansieringssystem og mer forebygging i kommunene for å skape et bedre og bærekraftig helsevesen for fremtiden.  Regjeringen sender i dag tre viktige dokumenter ut på høring

25. oktober 2010
Ingen kommentarer

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Det foreslås at det for lærere skal stilles krav til relevant fagkompetanse for å undervise i de enkelte fag. Forslaget inneholder konkrete tilpasninger i forhold til enkelte trinn/fag og i forhold til dagens lærere slik at de nye kravene skal kunne gjennomføres på

18. august 2010
Ingen kommentarer

 Brev CEDAW8  Utkast til Norges 8. rapport til CEDAW per 8.7.2010  Adresseliste CEDAW 8 Høringsfrist: 25. august 2010 Kommentarer sendes til: Ana Isabel López Taylor Storgata 26, 3790 Langesund E-post: ana-tayl@online.no  / ana.lopez.taylor@gmail.com Telefon: 941 99 271  / 971 62 988 eller INLO e-post: inlo@inlo.no Utkast i fulltekst

19. juli 2010
Ingen kommentarer

Her finner du høringsbrev og lenker til høringsdokumenter: Justisdepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften. Endringsforslagene gjelder: – En utskifting av uttrykket «rase» i utlendingslovens regler om beskyttelse. – En ny regulering i utlendingsforskriften om adgangen for asylsøkere og andre uten oppholdstillatelse til å delta i frivillig ulønnet