inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Høringer

14. juli 2010
Ingen kommentarer

Norges femte rapport ble levert til FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) i juni 2010 og er nå tilgjengelig på regjeringen.no Utenriksdepartementet takker for engasjement og konstruktive innspill til rapporten. Med vennlig hilsen Hege Røttingen          og         Ingvild Bartels Seniorrådgiver                          Rådgiver Godkjent av: Fung. avdelingsdirektør Anne Merchant

13. juli 2010
Ingen kommentarer

Høring – NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt Høringsfrist: 1.september 2010 Høringsbrev Kommentarer sendes til: Ana Isabel López Taylor Storgata 26, 3790 Langesund E-post: ana-tayl@online.no  / ana.lopez.taylor@gmail.com Telefon: 941 99 271  / 971 62 988 eller INLO e-post: inlo@inlo.no

13. juli 2010
Ingen kommentarer

Høring – NOU 2010: 7 Mangfold og mestring Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Høringsfrist: 1. november 2010 Høringsbrev Kommentarer sendes til: Ana Isabel López Taylor Storgata 26, 3790 Langesund E-post: ana-tayl@online.no  / ana.lopez.taylor@gmail.com Telefon: 941 99 271  / 971 62 988 eller INLO e-post: inlo@inlo.no

13. juli 2010
Ingen kommentarer

Høring – delutredning fra utvalget for klagesaksbehandling på utlendingsfeltet – utvidet instruksjonsmyndighet over Utlendingsnemnda Høringsfrist: 1.oktober 2010 Høringsbrev Kommentarer sendes til: Ana Isabel López Taylor Storgata 26, 3790 Langesund E-post: ana-tayl@online.no  / ana.lopez.taylor@gmail.com Telefon: 941 99 271  / 971 62 988 eller INLO e-post: inlo@inlo.no

13. juli 2010
Ingen kommentarer

Høyring om tilpassing av supplerande stønad til pensjonsreforma Høringsfrist: 30. september 2010  Høringsbrev  Høringsnotat   Utkast til lovendring Kommentarer sendes til: Ana Isabel López Taylor Storgata 26, 3790 Langesund E-post: ana-tayl@online.no  / ana.lopez.taylor@gmail.com Telefon: 941 99 271  / 971 62 988 eller INLO e-post: inlo@inlo.no

21. mai 2010
Ingen kommentarer

Til Utdanningsdirektoratet Svar på høring om føring av fravær på vitnemålet INLO viser til Utdanningsdirektoratets høringsbrev av 25.03.2010. P.g.a mye arbeid av de frivillige i styret kom denne svar en dag etter fristen, men vi ønsker allikevel at Direktoratet tar hensyn til vårt svar. INLO er en organisasjon som har som delmål blant annet ”å

6. mai 2010
Ingen kommentarer

Til UD –Seksjon for menneskerettigheter og demokrati Sendt 06.05.2010 Innspill fra INLO ang. Norges 5. ØSK-rapport Sak nr.2009/06501   Innvandrernes Landsorganisasjon ( INLO) i Norge er en sammenslutning av innvandrerorganisasjoner i Norge. INLO arbeider for likestilling mellom innvandrere og nordmenn, og blant innvandrergrupper, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, seksuell legning eller politisk overbevisning.  Vi takker UD og norske myndigheter for