inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Høringer

28. juli 2008
Ingen kommentarer

Høringsbrev samt lenker til forslag til endring av forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven. Endringene dreier seg om retten til nødvendig rådgivning FRIST for høringssvar til kontoret: 25. oktober 2008 Høring om rådgiving Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endring av forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven på alminnelig høring. Endringene dreier seg

7. november 2007
Ingen kommentarer

Innvandrernes Landsorganisasjon Motzfeldts gt. 1 0187 Oslo Kunnskapsdepartementet har sendt «NOU 2007:6: Formål for fremtida» på høring INLO takker for at vi kan bidra med vårt svar om så viktig tema, da vi har som en av våre målsettinger å delta aktivt for å utvikle det norske samfunnet. Vi ønsker at forholdene legges til rette,

17. november 2006
Ingen kommentarer

Innvandrernes Landsorganisasjon Motzfeldts gt. 1 0187 Oslo Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Høringssvar: Beskyttelse mot tvangekteskap – tiltak for å motvirke at unge personer sendes til og holdes tilbake i opprinnelseslandet for å tvangsgiftes Innvandrernes landsorganisasjon vil nedenfor skissere våre synspunkter i henhold til spørsmålene som er stilt i høringsnotatet. 2.1 Hvis

15. september 2006
Ingen kommentarer

Innvandrernes Landsorganisasjon Motzfeldts gate 1 0187 Oslo Det Kongelige Kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høring- rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæring Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO) takker for muligheten til å svare på høringen. Vi har følgende merknader til rapporten: Rapporten er meget oversiktlig og gir et godt