inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Nyheter

29. mai 2018
Ingen kommentarer

I helgen holdte Innvandrernes Landsorganisasjon(INLO) sitt årsmøte i Narvik. Fra sør, øst og vest kom til nord delegater fra INLO medlemsorganisasjoner. For en varm velkomst sto det FRIO- Flerkulturelt råd i Ofoten. FRIO ble stiftet 5. oktober 2016 og har 50 medlemmer fra Balanger, Narvik, Kjøpsvik, Evenes og Tjeldsund. Og det er plass til flere

27. april 2018
Ingen kommentarer

Gratulerer med 20-årsjubileet! Buskerud innvandrerråd har gjort, og gjør, et imponerende arbeid som fylkeskommunen er svært stolt over. Buskerud innvandrerråd er en samordnende og koordinerende paraplyorganisasjon for over 35 innvandrerorganisasjoner, herunder ca. 4 500 personmedlemmer i Buskerud. Innvandrerrådet er partipolitisk uavhengig, livssynsnøytralt og er en koordinerende paraplyorganisasjon av innvandrerorganisasjoner i fylket. INLO leder, Michael Rana

31. august 2017
Ingen kommentarer

Valginformasjonsmøte 2017 Buskerud Innvandrerråd gjennomførte valginformasjonsmøter i  Hokksund  fredag den 4. august på voksen opplæringen i samarbeid med Nav Øvre Eiker, Øvre Eiker kommune onsdag den 10.august og i Drammen den søndag 20.agust med representanter fra 9 partier i panelet. Fylkesordfører Roger Ryberg åpnet dagen og innledet om det viktige arbeidet både nasjonalt og lokalt. Buskerud Innvandrerråd

21. august 2017
Ingen kommentarer

  «Retten til å stemme i et fritt og demokratisk land er både rett og et privilegium». INLO har arrangert, i lag med sin medlemsorganisasjon, Grapal, en politisk debatt om temaer som berører folk med innvandrer bakgrunn: arbeid, utdanning, valg, – og politisk deltakelse, den 19. august 2017. Det var representanter fra flere politiske partier:

18. august 2017
Ingen kommentarer

Buskerud Innvandrerråd: stiftet i 1998 Buskerud Innvandrerråd, Folkets Hus, Øvre Torggata 9, 3017 Drammen, Postboks 2165, Strømsø. 3003 Drammen. Kontakt 90655247 e-mail: Bijan Gharakhani http://www.buskerud.innvandrerrad.no 1 INFORMASJONSMØTE OM STORTINGSVALG 2017 Til høsten er det stortingsvalg. Retten til å stemme i et fritt og demokratisk land er både en rett og et privilegium. Viktige avgjørelser

18. august 2017
Ingen kommentarer

Av Roy Hansen,  09.08.17 Buskerud Innvandrerråd arrangerte i dag den første valgdebatten av to i rådhuset i Hokksund. Det ble naturlig nok en debatt som tok for seg innvandring og frykten for å bli angitt etter «Listhaug-metoden». Nasim Rizvi ledet debatten og møtet i rådhuset i dag med stø hånd. Her måtte politikerne svare for

9. august 2017
Ingen kommentarer

Vi bekrefter herved arrangementet: Sted: Paneldebatten arrangeres på Frivillighetshuset-Tøyen, Kolstadgata 1. Dato: 19.8.2017 Kl. 14.30-18.00 Alle er velkommen. INLO/GRAPAL. post@grapal.no her.rojaspreter@gmail.com kontaktperson: Hernan Rojas tlf. 411 02 034   Velkommen til å delta! Med vennlig hilsen Michael Malaker                                                 James R Sagaute INLO leder                                                        GRAPAL   Program 14.30-14.35 Velkommen til paneldebatt INLO leder 14.35–15.00               

23. juni 2017
Ingen kommentarer

INLO ble invitert til innspillsmøte stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken, INLO leder Michael Malaker har deltatt i det møtet med en kort presentasjon om INLO, og etter møtet ble en følgende innspill sendt til myndighetene.   Innvandrernes Landsorganisasjon(INLO) i Norge er en sammenslutning av innvandrerorganisasjoner i Norge. INLO arbeider for likestilling for innvandrere her i