inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Nyheter

7. mars 2017
Ingen kommentarer

I forbindelse med regjeringens forslag om tilbakekallelse av flyktningsstaus inviterte Det Felles Innvandrerråd i Hordaland (DFIRH) til et åpent møte i Rådhuskantinen i Bergen onsdag 22. februar 2017. For mer informasjon om regjeringens forslag: https://www.nrk.no/norge/somaliere-kan-miste-flyktningstatus-1.13191328 Spørsmål kan rettes til: Inger Paulsen, daglig leder Det Felles Innvandrerråd i Hordaland (DFIRH) TLF: 55311895 / 46931810 Hjemmeside: www.dfirh.no

28. februar 2017
Ingen kommentarer

UDI har det siste året videreført arbeidet med å spre kunnskap om rettigheter og tiltak knyttet til mishandlingsbestemmelsen, både til voldsutstatte personer som har kommet til Norge i familieinnvandring og til aktører som bistår dem. Informasjonsmateriell på nye språk Informasjonsmateriellet om mishandlingsbestemmelsen er nå tilgjengelig på fem nye språk: spansk, portugisisk, dari, tigrinja og sorani

23. januar 2017
Ingen kommentarer

Som mange vet, Østfold Innvandrerråd er avhengig av midler fra INLO for sin drifts- og gjennomføring av sine aktiviteter og arrangementer. I 2016 fikk ØIR kr 10.000,- som tilskudd til regionalt arbeid fra INLO. ØIR utførte aktiviteter og arrangementer i forbindelse med INLO aktivitetsplan. I den sammenheng fulførte ØIR planlagte aktiviteter(tvangsekteskap, radikalisering og friluftsliv. ØIR

17. januar 2017
Ingen kommentarer

Meldlemsorganisasjoner hos INLO Et hyggelig møte mellom styremedlemmene for Østfold innvandrerråd og Buskerud innvandrerråd. Styremedlemmer for begge organisasjoner satt og snakket sammen om felles utfordringer og samarbeid videre. Bilde: Hyggelig middag etter at møtet var ferdig. Mer informasjon: www.buskerud.innvandrerrad.no www.ostfoldinnvandrerråd.com

16. januar 2017
Ingen kommentarer

Bilde: Michael Rana Malaker, leder for INLO, Are Saastad, daglig leder i Reform, Hedda Hakvåg, rådgiver i Reform og Jean Claude Luabeya, INLOs økonomiansvarlig. I dag satt i møte representanter for INLO og Reform – ressurssenter for menn for å diskutere om videre samarbeid innenfor likestillingsfeltet på det nasjonale nivået. Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig

19. desember 2016
Ingen kommentarer

Dette er prøvene som du tar i forbindelse med opplæring i norsk og samfunnskunnskap gjennom kommunen. De nye kravene er bestemt av Stortinget og regjeringen. Fra og med 17. desember 2016 må du som søker om permanent oppholdstillatelse ha bestått en prøve i norsk muntlig på minst nivå A1 og en avsluttende prøve i samfunnskunnskap. Hvem

12. desember 2016
Ingen kommentarer

Telemark innvandrerråd TIR i samarbeid med Nome asylmottaket holdt en vellykket mini seminar i mottaket hvor tema var likestilling og kjønnsroller. Soubhi thaher, medlem av Telemar innvandrerråd holdt en times foredrag og Loubna M., Informasjonsansvarlig i mottaket var også aktiv under debatten. Mer informasjon: Telemark innvandrerråd TIR    

8. desember 2016
Ingen kommentarer

Representanter fra alle sine medlemsorganisasjoner samt andre aktuelle aktører deltok på konferansen. Oslo, lørdag 26. nov 2016. Se bildene på INLOs facebook-side >> LINK Bilder: Andrea Skrede /Radio Latin Amerika Aziz Uhr Rehman, leder for Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune (Kommunalt råd / høringsinstans), Karen Contreras og Tayyab Chaudhry rådets medlemmer sammen med Michael Rana

8. desember 2016
Ingen kommentarer

Nye krav for de som skal søke om norsk statsborgerskap Fra og med 1. januar 2017 må de som søker om norsk statsborgerskap beherske et minimum («nivå A») av norsk muntlig og ha bestått en prøve i samfunnskunnskap på norsk. Kravene gjelder alle mellom 18 og 67 år. Hva er de nye kravene? Søkeren må