inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Nyheter

22. november 2016
Ingen kommentarer

Innvandrernes landsorganisasjon sitt infosenter tilbyr bl.a. informasjon og veiledning til personer som vurderer å reise tilbake til hjemlandet. (Retur/Tilbakevending). Vårt infosenter ligger sentralt i Oslo, ved Motzfeldsgate 1, 6 etasje. I samarbeid med IOM har vi siden 2012 hjulpet flere som trengte assistanse og som etterhvert søkte om assistert retur via IOM. Målet med samarbeid er

11. november 2016
Ingen kommentarer

Europarådet arrangerer årlig World Forum for Democracy som samler representanter fra over 100 land for å diskutere demokratiutfordringer i verden. Tema for i år var utdanning og opplæring i demokratiske og sivile prosesser. Erna Solverg var i Strasbourg i Frankrike mandag morgen for å åpne forumet. Norges statsministeren advarte mot utvikling som svekker demokratiet og understreket

9. november 2016
Ingen kommentarer

INLO fortsetter med Outreach informasjonsarbeid i 2016 og vil med dette arrangere en nasjonalkonferanse hvor utfordringer i Outreach prosjektet og INLO sin rolle står i hovedfokus. INLO arrangerer den konferansen 26. november 2016 på Thon Hotel Opera. I den forbindelsen har INLO gleden av å invitere representanter fra alle sine medlemsorganisasjoner samt andre aktuelle aktører

5. oktober 2016
Ingen kommentarer

Innvandrernes landsorganisasjon – INLO og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon – IOM stod sammen med info-stand under ERAS festival, 1.-2. oktober ved Rådhusplassen i Oslo. Bilde: Fernando Báez (INLO), Randi María Olsen (IOM), Sigurd Tveite (IOM), Andrea Skrede (INLO).   Begge organisasjonene hadde anledning til å introdusere deres informasjonsarbeid rettet mot migranter, og svarte flere

4. oktober 2016
Ingen kommentarer

Assistert retur er en ordning der de som får avslag på søknaden sin om beskyttelse (asyl), eller trekker søknaden sin. Gjennom ordningen for assistert retur får man hjelp og økonomisk støtte til å reise hjem og etablere seg på nytt i hjemlandet. Assistert retur er et alternativ til å bli sittende i Norge uten lovlig

28. september 2016
Ingen kommentarer

I forbindelse med Invitasjon til innspillsmøte fra Regjeringen angående ny handlingsplan mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse for perioden 2017 – 2020, kommer INLO med følgende innspill. (Bilde: Taufique Rana/Solfrid Lien, IMDI) Vi legger merke til at meninger av INLO tar utgangspunkt i det innvandrermiljøet. Etter å ha jobbet med saken i mange år gjennom sine medlemsorganisasjoner,

26. september 2016
Ingen kommentarer

FNs bekymringer og anbefalinger: FNs siste gjennomgang av hvordan Norge oppfyller forpliktelsene i rasediskrimineringskonvensjonen var i 2015. Her finner du en oppsumering av FNs konklusjon Norge mangler statistikk om ulike etniske grupper i befolkningen. FN ber Norge om å skaffe informasjon om hvordan befolkningen er sammensatt. Dette er viktig for å vite hvordan minoriteter, samer

9. september 2016
Ingen kommentarer

(Michael Rana Malaker, Trine Flage, Joseph Tambwe, Dulo Dizdarevic, Jean Claude Luabeya) Joseph Tambwe ønsket å skape en plass for innvandrere i Narvik, hvor de kunne møtes og skape noe felles. Det ble vanskelig alene, men når han møtte lærer Trine Flage på et møte hos Innvandrernes landsorganisasjon ble det endelig en realitet. – Vi hadde

7. september 2016
Ingen kommentarer

The Vulnerable Groups Project provides a comprehensive return option to meet the needs of vulnerable migrants, which is organized in a humane, safe and dignified way. The migrant will receive support before, during and after their travels and the financial support received will be tailored to the individual’s specific needs. Migrants who can apply for