inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Om oss

Innvandrernes landsorganisasjon er en landsdekkende organisasjon for innvandrere som er bygget opp på tvers av ulike nasjoner, kulturer, religioner og etniske grupper.

Formål

Vi har som formål å arbeide for likestilling mellom innvandrere og nordmenn, og blant innvandrergrupper, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, seksuell legning eller politisk overbevisning.

Mål

 • Være et talerør mellom innvandrerorganisasjoner på grasrota og myndighetene.
 • Bistå medlemsorganisasjoner med informasjon, opplærings– og kursvirksomhet, råd, veiledning og kunnskap for å bedre deres virksomhet ut fra egne behov.

Arbeidsområder

 • Organisasjons skolering og – utvikling.
  Regionalt arbeid.
 • Rekruttering.
 • Samarbeid og nettverksbygging.
 • Informasjonsarbeid og mediestrategi.
 • Prosjektarbeid.
 • Delta på arrangementer, eksterne råd, utvalg og dialogfora.
 • Valgdeltakelse.
 • Møter myndigheter.
 • Avgir høringsuttalelser.

Arbeidsstrategi

 • Eksterne råd, utvalg og dialogforum.
 • Regionale aktiviteter i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner.
 • Arrangementer i regi av våre medlemsorganisasjoner.
 • Organisasjonskurs i samarbeid med Studieforbundet solidaritet.
 • Høringsuttalelser.

Medlemsorganisasjoner

Samarbeidspartnere

 • Integrerings -og mangfoldsdirektoratet – IMDI
 • Utlendingsdirektoratet  – UDI
 • International Organization for Migration – IOM
 • Enhet for Mangfold og Integrering – EMI