inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

horing

25. april 2016
Ingen kommentarer

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sveinung Rotevatn, Iselin Nybø, Karin Andersen og Ingunn Gjerstad om å åpne for mulighet til å erverve dobbelt statsborgerskap (Dokument 8:10 S (2015-2016). INLOs synspunkter: -Integreringsprosess Det er antakeligvis mange av oss som ønsker å bli norske statsborgere, hvis vi ikke blir tvunget til å si opp vårt opprinnelig statsborgerskap. Mange av