inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

horing

25. mars 2011
Ingen kommentarer

Høring – tydeligere ansvar for å skaffe vurderingsgrunnlag i fag Utdanningsdirektoratet ønsker å gjøre regelverket som gjelder ansvar for vurderingsgrunnlaget tydeligere. Elevene, lærlingene og lærekandidatene, sammen med lærerne og instruktørene, har et gjensidig ansvar for at det finnes et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere deres kompetanse i fagene. Derfor sender vi et forslag om en

20. februar 2011
Ingen kommentarer

Utdanningsdirektoratet sender ut forslag til endring i bestemmelsene om politiattest i forskrift til opplæringsloven og til privatskoleloven. Høringsfristen er mandag 16. mai 2011. Lenken

11. februar 2011
Ingen kommentarer

Utdanningsdirektoratet sender med dette to forslag på høring, om reipslagerfaget og felemakerfaget som nye lærefag. Frist for innsending av høringsuttalelser for begge høringene er 30. april 2011. Høring om reipslagerfaget: http://www.udir.no/Artikler/_Hoeringer/Horing-om-reipslagerfaget-som-nytt-larefag/ Høring om felemakerfaget: http://www.udir.no/Artikler/_Hoeringer/Felemakerfaget-som-nytt-larefag/