inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

høringer

25. oktober 2017
Ingen kommentarer

Høringssvar fra Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO) på forslaget til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften Innvandrernes Landsorganisasjon (org.nr. 976223659) er en landsdekkende og organisatorisk sammenslutning av frivillige innvandrerorganisasjoner i Norge som arbeider for likestilling mellom innvandrere og nordmenn, samt mellom innvandrergrupper, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, seksuell legning eller politisk overbevisning INLO har gjennom sitt arbeid i