info@inlo.no +47 22 17 36 65

nyheter

25. november 2019
Ingen kommentarer

INLO representant har deltatt i frokostseminar med tittelen: «Nordisk asylpolitikk og – praksis – Forskjeller og likheter mellom de nordiske landene» som fant sted i UDIs lokaler i Hausmanns gate 23, Oslo, på tirsdag 19. november, 08.30-10.00 For første gang fikk deltakere muligheten til å møte lederne for alle de nordiske utlendingsetatene samlet på ett

30. september 2019
Ingen kommentarer

INLO leder, Nooshin Zaery, har deltatt i innspillsmøtet arrangert av Bufdir den 3. september 2019 med følgende program: Sted: Bufdir, Fredrik Selmers vei 3 Tid: 11.00-15.00 Innspillmøte 11.00: Velkommen og introduksjonsrunde (lunsjservering) 11.15: Presentasjon av arbeidet med tall, statistikk og kunnskap om etniske og religiøse minoriteter v/Bufdir 11.30: Innspill til arbeidet med tall, statistikk og

30. september 2019
Ingen kommentarer

På konferansen i år har små og store røster sagt mye om hvordan det er for minoritetsforeldre å oppdra barn i Norge. Det ble blant annet orientert om hvilke erfaringer har foreldre har fra åpen barnehage, og om ulike familiekulturer og sosial kontroll. Det var parallelle sesjoner der Kunnskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og

20. september 2019
Ingen kommentarer

INLO representant har deltatt i frokostmøte arrangert av UDI den 20. september 2019. Temaer for det møte var: «Kampen om hodene» samt «Kan arbeidsinnvandringen dekke behovet for kompetanse i arbeidslivet?» Det ble holdt panelsamtale hvor følgende spørsmål ble drøftet: Hvordan vil behovet for faglært arbeidskraft til Norge være i tiden som kommer? Når vi opp i

29. mai 2019
Ingen kommentarer

Den 26. mai 2019 holdte Innvandrernes Landsorganisasjon(INLO) sitt årsmøte. Årsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet.I forkant av årsmøtet ble det gjennomført et stort arbeid med å forberede saker som skulle tas opp til behandling på årsmøtet og valg som skal gjennomføres. I henhold til vedtektene ble det sendt innkalling, saksliste og dokumenter ut en måned før årsmøtet. Innkallingen

9. april 2019
Ingen kommentarer

INLO representant har deltatt i frokostseminar: «Barnets møte med UDI – Asylintervjuet» den 9. april 2019. Barn som søker om asyl er i en spesielt sårbar situasjon. UDIs ansatte må ha kompetanse for å møte dem på en måte som legger til rette for at de kan fortelle hva de har opplevd. Hvordan jobber vi

1. april 2019
Ingen kommentarer

Norges Fredsråd: NATO 70 år: Nei til krig, ja til fred og dialog ,  7. mars 2019/i Arrangement og markeringer, Diplomati og fredsarbeid, NATO, Nedrustning Arrangementet på facebook 4. april er 70-årsdagen for opprettelsen av NATO. Det skjer i en tid med økende spenninger og militær opprustning. Nedrustning har blitt et fremmedord. Norge må bidra

18. mars 2019
Ingen kommentarer

I Oslo, Trondheim, Bergen og i Sørøst politidistrikt sørget politiet fredag for økt tilstedeværelse ved moskeer. Politiet patruljerte i området rundt moskeene og arbeidet forebyggende.Foreløpig er det meldt om 49 drepte etter at flere personer angrep to moskeer i byen Christchurch på New Zealand. Mens unge og gamle var samlet til fredagsbønn, kom det inn

18. mars 2019
Ingen kommentarer

Dette er årlig publikasjon hvor Helsetilsynet trekker fram ulike sider ved sosiale tjenester i NAV, barnevern-, helse- og omsorgtjenester som fortjener offentlig oppmerksomhet og debatt. Linken til nettversjon