inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

nyheter

17. februar 2020
Ingen kommentarer

Norge tillater dobbelt statsborgerskap fra 1. januar 2020 Pressemelding | Dato: 01.11.2019 | Nr: 152-19 Fra 1. januar 2020 kan nordmenn bli statsborgere i et annet land uten å miste sitt norske statsborgerskap, og utenlandske statsborgere må ikke lenger si fra seg sitt opprinnelige statsborgerskap for å bli norske. – Når vi åpner for dobbelt

25. november 2019
Ingen kommentarer

INLO representant har deltatt i frokostseminar med tittelen: «Nordisk asylpolitikk og – praksis – Forskjeller og likheter mellom de nordiske landene» som fant sted i UDIs lokaler i Hausmanns gate 23, Oslo, på tirsdag 19. november, 08.30-10.00 For første gang fikk deltakere muligheten til å møte lederne for alle de nordiske utlendingsetatene samlet på ett

30. september 2019
Ingen kommentarer

INLO leder, Nooshin Zaery, har deltatt i innspillsmøtet arrangert av Bufdir den 3. september 2019 med følgende program: Sted: Bufdir, Fredrik Selmers vei 3 Tid: 11.00-15.00 Innspillmøte 11.00: Velkommen og introduksjonsrunde (lunsjservering) 11.15: Presentasjon av arbeidet med tall, statistikk og kunnskap om etniske og religiøse minoriteter v/Bufdir 11.30: Innspill til arbeidet med tall, statistikk og

30. september 2019
Ingen kommentarer

På konferansen i år har små og store røster sagt mye om hvordan det er for minoritetsforeldre å oppdra barn i Norge. Det ble blant annet orientert om hvilke erfaringer har foreldre har fra åpen barnehage, og om ulike familiekulturer og sosial kontroll. Det var parallelle sesjoner der Kunnskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og

20. september 2019
Ingen kommentarer

INLO representant har deltatt i frokostmøte arrangert av UDI den 20. september 2019. Temaer for det møte var: «Kampen om hodene» samt «Kan arbeidsinnvandringen dekke behovet for kompetanse i arbeidslivet?» Det ble holdt panelsamtale hvor følgende spørsmål ble drøftet: Hvordan vil behovet for faglært arbeidskraft til Norge være i tiden som kommer? Når vi opp i

29. mai 2019
Ingen kommentarer

Den 26. mai 2019 holdte Innvandrernes Landsorganisasjon(INLO) sitt årsmøte. Årsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet.I forkant av årsmøtet ble det gjennomført et stort arbeid med å forberede saker som skulle tas opp til behandling på årsmøtet og valg som skal gjennomføres. I henhold til vedtektene ble det sendt innkalling, saksliste og dokumenter ut en måned før årsmøtet. Innkallingen

9. april 2019
Ingen kommentarer

INLO representant har deltatt i frokostseminar: «Barnets møte med UDI – Asylintervjuet» den 9. april 2019. Barn som søker om asyl er i en spesielt sårbar situasjon. UDIs ansatte må ha kompetanse for å møte dem på en måte som legger til rette for at de kan fortelle hva de har opplevd. Hvordan jobber vi

1. april 2019
Ingen kommentarer

Norges Fredsråd: NATO 70 år: Nei til krig, ja til fred og dialog ,  7. mars 2019/i Arrangement og markeringer, Diplomati og fredsarbeid, NATO, Nedrustning Arrangementet på facebook 4. april er 70-årsdagen for opprettelsen av NATO. Det skjer i en tid med økende spenninger og militær opprustning. Nedrustning har blitt et fremmedord. Norge må bidra

18. mars 2019
Ingen kommentarer

I Oslo, Trondheim, Bergen og i Sørøst politidistrikt sørget politiet fredag for økt tilstedeværelse ved moskeer. Politiet patruljerte i området rundt moskeene og arbeidet forebyggende.Foreløpig er det meldt om 49 drepte etter at flere personer angrep to moskeer i byen Christchurch på New Zealand. Mens unge og gamle var samlet til fredagsbønn, kom det inn