inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

nyheter

13. januar 2021
Ingen kommentarer

Kunnskapsdepartementet inviterer til digitalt seminar med kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby 20. januar 2021 klokken 9.30–10.30. Det skrives i invitasjonen: Sivilsamfunnet spiller en viktig rolle i integreringsarbeidet. Vi ønsker å synliggjøre denne rollen og potensiale som ligger i den. Regjeringen jobber med en strategi for å løfte frem sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet, og ønsker innspill

26. oktober 2020
Ingen kommentarer

Generell informasjon og råd om koronavirus fra Folkehelseinstituttet, fortalt på norsk, nordsamisk, engelsk, fransk, arabisk, somali, urdu, tigrinja, dari, pashto, polsk, punjabi, sorani, swahili, vietnamesisk og tegnspråk. NB! Vær oppmerksom på at videoene er produsert i mars 2020. Koronavirusutbruddet utvikler seg raskt og innholdet i videoene kan dermed være utdatert på et senere tidspunkt. Linken

26. oktober 2020
Ingen kommentarer

INLO leder, Nooshin Zaery, har en jobb som rådgiver i et advokatfirma og er iblant de som holder gratis seminar om hverdags juss og vold i nære relasjoner på Laksevåg senter i Bergen. Hun sier: «Vi står stand hver torsdag på Laksevåg senter hvor vi gir gratis rådgivning. Det er gode forelesere og fin diskusjon

18. september 2020
Ingen kommentarer

«Frivillig arbeid har en sentral plass i det norske samfunnet, og frivilligheten skaper engasjement, medmenneskelighet, samhold og vennskap. I tillegg er frivilligheten også en viktig faktor når det gjelder å fremme god folkehelse og god mental helse. Det er derfor viktig at kommunene, næringslivet og regjeringen har et godt samarbeid med den frivillige sektoren. Et slikt samarbeid

14. september 2020
Ingen kommentarer

InnvandrernesLandsornanisasjon(INLO) holdte sitt årsmøte 5. september 2020. Organisasjonen befinner seg i en omorganiserings periode, og INLO medlemmer gjør sitt beste for at INLO fornyer seg og lever videre bedre enn før. Årsmøtedeltakere har diskutert saken saklig og grundig. Det er kommet flere forslag om hvordan INLO skal fortsette videre, bli til en mer effektiv, nytenkende

24. juli 2020
Ingen kommentarer

Inlo var invitert til innspillsmøte med Koronakommisjonen torsdag 25. juni. INLO leder deltok på innspillsmøte digital den 25 juni.  Inspill fra INLO var:  «Det er viktig å dele informasjon om koronavirus på flere språk. For eksempel: på skoler, legekontor,  helsestasjon,  eldresenter og til alle de frivillige organisasjoner,  slik at det kan være enkelt tilgjengelig for

24. juli 2020
Ingen kommentarer

DEBATT – Vi må endre våre holdninger. Da må vi starte med oss selv. Vi er alle her på jorden for å leve sammen, så hvorfor skal vi gjøre det så vanskelig å akseptere hverandre? skriver Nooshin Zaery. Foto: Eirik Hagesæter Bergensavisen  Av Nooshin Zaery, samfunnsdebattant og leder for INLO – Innvandrerenes landsorganisasjon Publisert:09. juli

24. juli 2020
Ingen kommentarer

Den 20. mai markerte FRI at den organiserte, skeive bevegelsen i Norge fylte 70 år. I anledning jubileet ble det delt ut en ny pris, ved navn Barrikadeprisen. Med denne prisen ønsker FRI Vestland å hylle de som står på barrikadene for for menneskerettighetene. Richard Kiwakunka fra Way Forward og Nooshin Zaery var til stede