inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

nyheter

8. juni 2020
Ingen kommentarer

Nooshin Zaery Muslimsk kvinne Kvinner og stigma: – At skilte kvinner er mindre verdt enn skilte menn er et stigma og en holdning som ikke finnes i det klassiske islam. Hvorfor er det da slik i samfunnet vårt i 2020? skriver Nooshin Zaery. Nå har det nylig vært 8. mars, og igjen har det blitt

8. juni 2020
Ingen kommentarer

Nooshin Zaery er leder i Innvandrernes Landsorganisasjon. – Norge er et lite land som ikke kan sammenlignes med USA, men det er mye rasisme også her. Den er bare bedre skjult og vi snakker ikke nok om den. Flere innvandrere må inn i politikken, og de med makt må komme mer på banen, sier Zaery.

20. mai 2020
Ingen kommentarer

Koronavirussykdommen (covid-19) er en smittsom sykdom forårsaket av det nylig identifiserte koronaviruset. De fleste som rammes av covid-19, opplever milde til moderate symptomer og blir friske uten behov for spesialbehandling. Hvordan sykdommen spres: viruset som forårsaker covid-19, spres hovedsakelig gjennom dråpene som dannes når en smittet person hoster, nyser eller puster ut. Dråpene er for

17. april 2020
Ingen kommentarer

Her er det nettsiden www.foreldrehverdag.no som drives av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. I forbindelse med koronaviruset er det spesielt viktig å spre nyttige råd og tips til alle foreldre i Norge. Målet med foreldrehverdag.no er å bidra til å trygge foreldre i det å forstå og kommunisere bedre med barna sine. Artiklene på nettsiden er

25. mars 2020
Ingen kommentarer

Den kjente politikeren Andréa Ngombet( opprinnelig fra Kongo-Brazzaville) har vært på besøk i Norge i forbindelse med sitt vennskapsarbeid og nettverksutbygging. Politikeren hadde en avtale og møtet opp i utenrikskomisjon ved Stortinget. Innvandrernes Landsorganisasjonen (INLO) har samarbeidet med Trøndelag Felles Innvandrerråd (TFIR) og Buskerud Innvandrerråd (BIR), og hatt ett åpent møte med politikeren, og invitert

21. februar 2020
Ingen kommentarer

https://www.utrop.no/author/media/ – For hvis ikke det er åpenhet om dette temaet, kan det være problematisk for unge muslimer å voksne opp i et samfunn som Norge som er så åpent på nettopp dette med seksualitet. Nooshin Zaery har nå innledet samarbeid med moskeen i Bergen. – Jeg ble tatt imot med overraskende åpne armer. Dette

17. februar 2020
Ingen kommentarer

Norge tillater dobbelt statsborgerskap fra 1. januar 2020 Pressemelding | Dato: 01.11.2019 | Nr: 152-19 Fra 1. januar 2020 kan nordmenn bli statsborgere i et annet land uten å miste sitt norske statsborgerskap, og utenlandske statsborgere må ikke lenger si fra seg sitt opprinnelige statsborgerskap for å bli norske. – Når vi åpner for dobbelt

25. november 2019
Ingen kommentarer

INLO representant har deltatt i frokostseminar med tittelen: «Nordisk asylpolitikk og – praksis – Forskjeller og likheter mellom de nordiske landene» som fant sted i UDIs lokaler i Hausmanns gate 23, Oslo, på tirsdag 19. november, 08.30-10.00 For første gang fikk deltakere muligheten til å møte lederne for alle de nordiske utlendingsetatene samlet på ett

30. september 2019
Ingen kommentarer

INLO leder, Nooshin Zaery, har deltatt i innspillsmøtet arrangert av Bufdir den 3. september 2019 med følgende program: Sted: Bufdir, Fredrik Selmers vei 3 Tid: 11.00-15.00 Innspillmøte 11.00: Velkommen og introduksjonsrunde (lunsjservering) 11.15: Presentasjon av arbeidet med tall, statistikk og kunnskap om etniske og religiøse minoriteter v/Bufdir 11.30: Innspill til arbeidet med tall, statistikk og

30. september 2019
Ingen kommentarer

På konferansen i år har små og store røster sagt mye om hvordan det er for minoritetsforeldre å oppdra barn i Norge. Det ble blant annet orientert om hvilke erfaringer har foreldre har fra åpen barnehage, og om ulike familiekulturer og sosial kontroll. Det var parallelle sesjoner der Kunnskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og