inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

nyheter

20. september 2019
Ingen kommentarer

INLO representant har deltatt i frokostmøte arrangert av UDI den 20. september 2019. Temaer for det møte var: «Kampen om hodene» samt «Kan arbeidsinnvandringen dekke behovet for kompetanse i arbeidslivet?» Det ble holdt panelsamtale hvor følgende spørsmål ble drøftet: Hvordan vil behovet for faglært arbeidskraft til Norge være i tiden som kommer? Når vi opp i

29. mai 2019
Ingen kommentarer

Den 26. mai 2019 holdte Innvandrernes Landsorganisasjon(INLO) sitt årsmøte. Årsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet.I forkant av årsmøtet ble det gjennomført et stort arbeid med å forberede saker som skulle tas opp til behandling på årsmøtet og valg som skal gjennomføres. I henhold til vedtektene ble det sendt innkalling, saksliste og dokumenter ut en måned før årsmøtet. Innkallingen

9. april 2019
Ingen kommentarer

INLO representant har deltatt i frokostseminar: «Barnets møte med UDI – Asylintervjuet» den 9. april 2019. Barn som søker om asyl er i en spesielt sårbar situasjon. UDIs ansatte må ha kompetanse for å møte dem på en måte som legger til rette for at de kan fortelle hva de har opplevd. Hvordan jobber vi

1. april 2019
Ingen kommentarer

Norges Fredsråd: NATO 70 år: Nei til krig, ja til fred og dialog ,  7. mars 2019/i Arrangement og markeringer, Diplomati og fredsarbeid, NATO, Nedrustning Arrangementet på facebook 4. april er 70-årsdagen for opprettelsen av NATO. Det skjer i en tid med økende spenninger og militær opprustning. Nedrustning har blitt et fremmedord. Norge må bidra

18. mars 2019
Ingen kommentarer

I Oslo, Trondheim, Bergen og i Sørøst politidistrikt sørget politiet fredag for økt tilstedeværelse ved moskeer. Politiet patruljerte i området rundt moskeene og arbeidet forebyggende.Foreløpig er det meldt om 49 drepte etter at flere personer angrep to moskeer i byen Christchurch på New Zealand. Mens unge og gamle var samlet til fredagsbønn, kom det inn

18. mars 2019
Ingen kommentarer

Dette er årlig publikasjon hvor Helsetilsynet trekker fram ulike sider ved sosiale tjenester i NAV, barnevern-, helse- og omsorgtjenester som fortjener offentlig oppmerksomhet og debatt. Linken til nettversjon

4. mars 2019
Ingen kommentarer

INLO har deltatt i et seminar den 26. februar 2019 om kompetanseheving i barnevernets arbeid med minoriteter, hvor det ble presentert en rapport med følgende tittel: Utredning om barnevern for den samiske befolkningen, innvandrere og nasjonale minoriteter i Norge. Prosjektet er et oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet(Bufdir) og utført av Regional kunnskapssenter for barn

12. desember 2018
Ingen kommentarer

  På onsdag denne uken, 28. 11 2018, markerte DFIRH sitt 30 års jubileum med en storslått feiring i Fensal på Bergen Internasjonale Kultursenter. Det var taler, latter, dans, musikk, nydelig mat og flotte tilbakeblikk på de tre siste tiårene. Det var flott å se salen full av medlemmer, tidligere styremedlemmer, politikere, byråkrater, engasjerte støttespillere, ansatte